SỰ KIỆN

Các chương trình nghiên cứu

Triển khai dự án Số hóa di sản kiến trúc đại học Pháp tại Việt Nam – Trường hợp khuôn viên khoa ngôn ngữ...

Tháng 5/2017, Viện Quốc tế Pháp ngữ bắt đầu triển khai dự án: Số hóa...

IFI tổ chức xét duyệt các dự án nghiên cứu khoa học năm 2017

Ngày 23/5/2017, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 05...

Hội thảo Giáo dục đại học Pháp và Pháp ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa: Tầm nhìn Châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 11/11/2016, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) tổ chức Hội thảo “Giáo dục đại...

Nhóm nghiên cứu

Khái quát hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Với hơn 20 năm xây dựng...

Phòng thí nghiệm

IFI có hai phòng thí nghiệm (PTN) là PTN Mô hình hóa và mô phỏng tin học...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tuyển sinh

IFI TRÊN BÁO CHÍ